Polityka prywatności

Respektując Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz szanując prawa naszych Klientów zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych przez nas danych osobowych.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe podczas przeglądania stron naszego sklepu, jednak jest niezbędne w momencie składania zamówienia. W celu prawidłowej i szybkiej obsługi niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

- imię i nazwisko;  

- adres zamieszkania;

- nr telefonu;

- adres e-mail

Rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, a dane przechowywane są jedynie w celu ułatwienia w przyszłości zakupów w naszym sklepie.

Dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są w celach realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.)

Klient może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

Podane przez Klienta dane osobowe zostaną udostępnione:

- w celu realizacji płatności – firmie PayU S.A., która jest Administratorem Danych Osobowych.

- w celu realizacji przesyłki – pracownikowi Poczty Polskiej lub firmie kurierskiej.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek serwisu internetowego, przesłać na adres e – mail podany na stronie sklepu lub listem poleconym na adres: F.H.U. „Dalia”, al. T. Rejtana 14b, 35-310 Rzeszów.

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wejściem w życie, dnia 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", zmianie uległ również nasz regulamin oraz polityka prywatności. Poniżej zebraliśmy wszelkie niezbędne dla Państwa informacje:

1. Ko jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa „Dalia” Barbara Weryńska z siedzibą w Rzeszowie.

Adres: al. T. Rejtana 14 B, 35-310 Rzeszów

2. Jak się z nami skontaktować?

Wszelkie pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: biuro@dalia24.pl.

3. W jakich celach są przetwarzane dane osobowe i jaka jest podstawa prawna?

Państwa dane osobowe są zbierane w celu:

- umożliwienia świadczenia naszych usług drogą elektroniczną;

- dokonywania płatności drogą elektroniczną;

- rozpatrywania reklamacji;

- kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczonymi usługami.

Podstawą prawną przetwarzania danych w każdym z celów, jest uzasadniony interes administratora danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa wycofana w każdym momencie, wystarczy nas o tym fakcie powiadomić.

4. Jakie dane mogą Państwo nam udostępnić, jeżeli wyrazicie na to zgodę?

- imię i nazwisko;

- adres e-mail;

- nr telefonu;

- adres zamieszkania;

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobwe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

- w celu realizacji płatności – firmie PayU S.A.;

- w celu realizacji przesyłek – pracownikowi Poczty Polskiej lub firmie kurierskiej.

6. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usługi, lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Państwu prawa wynikające z artykułów Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych 2018, czyli:

- prawo do uzyskania od administratora informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane;

- uzyskania informacji o celach przetwarzania danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

- prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

- przysługuje także Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Czy podanie danych osobowych jest niezbędne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy w stanie zrealizować dla Państwa naszych usług, np. dostarczyć bukietu, wysłać zamówionego produktu, itp.

9. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.